Lundebo 084
Velkommen til

De 4 afdelinger

 

Lundebo har 4 afdelinger: Birkegården, Rønnegården, Bøgegården og Lærkegården, der hver har 2 samværsgrupper. Beboerne er som regel i samværsgruppe med de beboere, der bor tættest på dem selv. 

I afdelingerne vægter vi:

  • at tilbyde beboeren en hverdag, så tæt på det normale som muligt
  • en hverdag præget af tryghed, nærvær og samvær
  • struktur og stabilitet i et alsidigt, kreativt og individuelt tilrettelagt miljø
  • at beboeren får gode oplevelser i et positivt overskueligt miljø, som værner om den enkeltes personlighed og selvbestemmelsesret
  • at der er tæt samarbejde med beboer og pårørende
  • at medarbejderne trives og fortsat uddannes og udvikles i et dynamisk arbejdsmiljø, hvor medarbejdernes individuelle, faglige og personlige behov tilgodeses.

Beboerne spiser i deres samværsgrupper, ligesom de holder beboermøder i grupperne. Beboerne har givet udtryk for ønske om selv at have indflydelse på valg af menú i de enkelte samværsgrupper.
Dette er implementeret i alle samværsgrupper. I den forbindelse er beboerne nu med til at lave indkøbsseddel, handle ind, læse opskrift, dækkebord, tilberede maden etc.
Det har vist sig at være en kæmpe succés, ligesom det ses som en udvikling i hverdagsrehabiliteringen - udbygning af beboernes fysiske og kognitive færdigheder.

På beboermøderne drøftes det også, hvilke typer udflugter de gerne vil på etc.

Grupperne holder møde 2 til 4 gange årligt.

Bøgegården var det første hus der stod færdig i 2016. Bøgegården ligger ud til Vibevej, og har en lille hønsegård som passes af en af afdelingens beboer. 

 

Lærkegården ligger sammen med Bøgegården kun opdelt af en lille glasgang. 

Birkegården ligger som det eneste hus ud til Ventemøllevej, hvor nogle af lejledhederne har udsigt til den skønne bane på den anden side af vejen. 

Rønnegården er første hus man møder når man går ind på Lundebo. og den er koblet sammen med Birkegården med en glasgang. 

Hvem er vi

Ledelses teamet

Eva Sell - Centerleder

Web Designer

Charlotte Jensen - Afdelingsleder

Leder af Rønnegården & Birkegården

Afdelingsleder Lone Broch

Leder af Bøgegården & Lærkegården