Hjerneskaderådgivning

 

Hjerneskaderådgivning

Hjerneskaderådgivningen i Lundebo er en rådgivningsfunktion, der har specialiseret viden og erfaring primært i forhold til voksne med senhjerneskade. 

Målgruppen er personer over 18 år, der har varige mén efter pludselig at have pådraget sig en ikke fremadskridende hjerneskade.

Hjerneskaderådgivningen arbejder internt i Lundebo men varetager også opgaver eksternt, og vores tilbud retter sig såvel mod den senhjerneskadede, dennes pårørende som relevante fagpersoner i kommune, bosteder, region og praktiserende læger.

Afdelingen ledes af en social- og sundhedsassistent, der samarbejder tværfagligt med socialrådgiver, ergoterapeut, fysioterapeut, pædagog, sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter. Alle har neurofaglig viden og erfaring med senhjerneskadeområdet. Ved behov inddrager vi neuropsykologisk konsulent.

Hjerneskaderådgivningens indsatsområder er sammensat ud fra den senhjerneskadedes samlede situation og behov. Indsatsen understøtter den senhjerneskadede til at opnå den bedst mulige funktion i hverdagen og sigter på at udvikle, vedligeholde eller kompensere for de færdigheder, der er vigtige i en dagligdag.

 

Kontakt Hjerneskaderådgivningen

Specialcentret Lundebo
Konsulent i Hjerneskaderådgivningen

Henriette Jacobsen

Ventemøllevej 30
4293 Dianalund
Telefon 21 33 28 05
E-mail: heja@soroe.dk

 

Tilbud i HSR

Rådgivning om særlige problemstillinger, tværfaglig specialiseret udredning, rehabiliterings- og handleplan, støttesamtaler, supervision etc.