Lundebo 091
Velkommen til

Uddannelsemiljø

Lundebo er uddannelsessted for SSA-elever,  pædagogstuderende, sygeplejestuderende samt øvrige studerende efter nærmere aftale.

Praktikophold af kortere/længere varighed kan aftales.

Vi samarbejder med Social – og Sundhedsskolen, Sjælland samt Sygeplejeskolen i Slagelse.

Lundebo modtager SSA elever fra ZBC erhvervsskolerne i Slagelse, Holbæk og Ringsted.

Eleverne får deres psykiatriske praktik af en varighed på omkring 18 uger.

Eleven har en ansvarlig vejleder, samt en daglig vejleder, som følger eleven i afd. Der er ugentlige elevsamtaler, hvor der følges løbende op på udvidelse af ansvars- og kompetenceområdet i forhold til sygeplejen indenfor målgruppen og de mål eleven arbejder med.

SSA eleven bliver bevidst omkring begreberne magt/afmagt i forhold til sig selv, kollegaer og beboere. SSA eleven indgår i den daglige pleje og forløb omkring beboerne, opnår forståelse for det hele menneske i den psykiatriske og neuropædagogiske omsorg.

Vi vægter en god planlægning for eleven før start, og det er vigtigt for os, at studiemiljøet er trygt og stabilt, således at SSA eleven tør komme med konstruktiv kritik og feedback.

 

.