Velkommen til Lundebo

Lundebo er et hjem og et specialtilbud i Dianalund for 58 voksne, der har erhvervet sen- hjerneskader eller psykiske sygdomme.

Beboerne bor oftest på Lundebo i flere år, hvorfor vi lægger megen vægt på, at stedet er deres hjem.

Beboerne skal have en meningsfyldt tilværelse. Derfor arbejder nogle af beboerne enten ude i byen eller her på stedet. Andre beskæftiger sig primært med deres daglige gøremål og deltager i tilbuddene i Rehabiliterings- Trænings- og Rådgivningsafdelingen. Her har vi blandt andet en Café, som borgere udefra også kan visiteres til.

Vi træner beboerne til selv at kunne løse flest mulig af deres dagligdags gøremål og hjælper dem med at få nogle rutiner de kan overskue.

Specialcentret er et de mest specialiserede tilbud på dette fagområde på hele Sjælland, og vi arbejder med fokus på de neuropædagogiske principper med en anerkendende tilgang til beboerne.

Hver beboer er tilknyttet et team, så vi kan trække på den fagperson, beboeren har brug for i den specifikke situation. Det er individuelt, hvilke fagpersoner, der er i den enkelte beboers team.

Lundebo huser også Hjerneskaderådgivningen, hvor kommuner, sagsbehandlere, hospitaler og andre kan købe ydelser på hjerneskadeområdet, når de har brug for det.

På Lundebo arbejder ca. 160 medarbejdere indenfor alle relevante faggrupper.

Seneste nyt

Torsdag, 21 marts, 2019
Fredag, 27 juli, 2018

Smiley

front billede

Arbejdsmiljø

front billede

Rehabiliterings- Trænings og Rådgivningsafdelingen

Du kan deltage i en række aktiviteter.

Alle beboere på Lundebo kan komme i Rehabiliterings,- Trænings- og Rådgivningsafdelingen. Borgere, der bor andre steder, kan også visiteres til at komme og deltage i...

Vores Målgruppe

Målgruppen på Lundebo er borgere med senhjerneskade, sindslidelser og særlige former for demens. Et botilbud for voksne efter Almenboligloven § 105, stk. 2. Lundebo tilbyder..

Hjerneskaderådgivning

Lundebo er et hjem og et specialtilbud i Dianalund for 56 voksne, der har senhjerneskader eller psykiske sygdomme. Beboerne bor oftest på Lundebo i flere år, hvorfor vi lægger megen vægt på, at stedet er deres hjem.