Welcome to intoria

Since we started work in 1890

Velkommen til Lundebo

Lundebo er et hjem og et specialtilbud i Dianalund for 58 voksne, der har erhvervet sen- hjerneskader eller psykiske sygdomme.

Beboerne bor oftest på Lundebo i flere år, hvorfor vi lægger megen vægt på, at stedet er deres hjem.

Beboerne skal have en meningsfyldt tilværelse. Derfor arbejder nogle af beboerne enten ude i byen eller her på stedet. Andre beskæftiger sig primært med deres daglige gøremål og deltager i tilbuddene i Rehabiliterings- Trænings- og Rådgivningsafdelingen. Her har vi blandt andet en Café, som borgere udefra også kan visiteres til.

Vi træner beboerne til selv at kunne løse flest mulig af deres dagligdags gøremål og hjælper dem med at få nogle rutiner de kan overskue.

Specialcentret er et de mest specialiserede tilbud på dette fagområde på hele Sjælland, og vi arbejder med fokus på de neuropædagogiske principper med en anerkendende tilgang til beboerne.

Hver beboer er tilknyttet et team, så vi kan trække på den fagperson, beboeren har brug for i den specifikke situation. Det er individuelt, hvilke fagpersoner, der er i den enkelte beboers team.

Lundebo huser også Hjerneskaderådgivningen, hvor kommuner, sagsbehandlere, hospitaler og andre kan købe ydelser på hjerneskadeområdet, når de har brug for det.

På Lundebo arbejder ca. 160 medarbejdere indenfor alle relevante faggrupper.

Nyheder

Sidste nyt

14 maj 2020

Besøg på Lundebo

Fra torsdag, den 14. maj åbnes for udendørs besøg på Lundebo.
Besøgene vil finde sted på beboernes egne terrasser og skal aftales på forhånd.
Pårørende og personale skal fortsat i fællesskab passe ekstra godt på beboerne. Besøgene skal derfor finde sted under kontrollerede former, der nøje følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Det er Lundebo, der vurderer, hvor mange beboere, der kan have besøg på samme tid, også selvom besøget foregår udenfor.
Dette af hensyn til:

 •  Den konkrete planlægning af dagen
  – Måltider, aktiviteter, vagtskifte med videre
 •  At der fortsat køres med nødberedskab i personalegruppen
 •  At medarbejderne skal have tid til at hjælpe beboeren til at blive klar til besøg, og til at modtage borgeren efter besøget.
  Lundebo har udarbejdet en plan for, hvordan besøgene kan finde sted under de tryggest mulige rammer og efter forsigtighedsprincippet.
  Sådan kommer besøgene til at foregå:
 • Besøg skal bookes individuelt fra gang til gang og i den allerede aftalte telefontid fra kl. 10.30 – 11.30, og senest dagen før besøget. Weekendbesøg skal aftales senest fredag. Du kan ikke komme på besøg uden forudgående aftale. Der kan aftales ét besøg ad gangen. 
 • Besøget kan vare op til 1 time.
 • Der skal efter ønske fra beboeren udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt nærmeste pårørende.
 • Der skal holdes 2 meters afstand imellem beboeren og de pårørende.
 • Du skal vaske hænder eller bruge håndsprit før og efter besøget. De besøgende skal selv medbringe sprit og foretage håndvask før og efter besøget.
  Der vil desværre ikke være adgang til håndvask og toilet på Lundebo.
 • Besøgene skal ske fra havesiden. De pårørende må fortsat ikke komme ind på Lundebo.
 • Der vil ikke være mulighed for at bestille mad eller drikkevarer under besøget. Besøgendes medbragte kaffe el.lign. må gerne nydes. Oprydning m.v. forestås af de besøgende.
 • Hvis du som pårørende har symptomer på sygdom (almindelige symptomer på influenza og anden øvre luftvejsinfektion med ondt i halsen, sygdomsfølelse, muskelsmerter, tør hoste og feber, hovedpine, tab af smag- og lugtesans, kvalme eller diarré), kan du ikke komme på besøg. Dette gælder også selvom du er testet negativ for COVID-19.
 • Evt. isolerede borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19 kan ikke modtage besøg.
 • Som pårørende skal du have sat dig ind i retningslinjerne for besøget.

  Eva Sell
  15. maj 2020

16 april 2020

Idag har Lundebo fejret dronningens 80 års fødselsdag med lagkage og fødselsdagssang for dronningen.  Se billeder nedenfor i galleriet.

Info fra Eva
 
Kære pårørende
Den 13. marts måtte vi på grund af Corona udbrud i Danmark  desværre indføre besøgsforbud til Jeres pårørende på Lundebo.
Vi har efterfølgende kunne tilbyde en daglig telefonkontakt, hvor man kan tale med afd. Leder eller kontaktperson , for at høre en status med jeres pårørende.
Vi takker for den store forståelse vi har mødt overalt. Men vi har også stor forståelse for den vanskelige situation I befinder jer i. Vi går nu på tredje uge, personalet
kører stadig nødbemanding, hvilket vil sige meget få medarbejdere, og som oftest medarbejdere, som ikke er så fuldt opdateret i netop den afdeling de arbejder på  
 Men gør deres bedste.
Jeg har fra flere pårørende fået et stærkt ønske om vi kan efterkomme et Face-time opkald til deres pårørende på Lundebo. Det vil vi forsøgsvis prøve om fredagen i telefontiden
Mellem 10.30 0g 11.30. med en begrænsning på 5. min. Hvilket jeg håber der vil være forståelse for.
Jeg kan med glæde meddele, at vi på Lundebo  hidtil ikke har set beboer eller personale smittet med Corona. Tusind tak for samarbejdet og forståelse med denne vanskelige situation
Vi håber alle det snart er slut, og vi kan vende tilbage til en normal hverdag.
 
Venlig hilsen
Eva Sell
Centerleder

OBS OBS OBS!

Alle pårørende bedes udskyde alle besøg på Lundebo på nuværende tidspunkt indtil 10/5-20 pga. risiko for Corona virus. Opstår der noget akut, der gør jer nødsaget til at komme i kontankt med Lundebo, bedes i kontakte ledelsen. 

Vores galleri

SE HVAD VI LAVER PÅ LUNDEBO

Tilsyn

SE DEM HER