Forside

Hjemmesiden er under
ombygning. Du er altid velkommen til at ringe på vores hovednummer tlf.
58271500, hvis du har nogle spørgsmål.

 
 

Venligst følg dette link og vælg Lundebo for at kunne tilgå tilsynsrapporter og Fødevarestyrelsens kontrolrapporter

Oversigt over plejeboliger og kriterier for tildeling (soroe.dk)

Velkommen til Lundebo

Lundebo er et hjem og et specialtilbud i Dianalund for 58 voksne, der har erhvervet hjerneskader eller psykiske sygdomme.

Beboerne bor oftest på Lundebo i flere år, hvorfor vi lægger megen vægt på, at stedet er deres hjem.

Beboerne skal have en meningsfyldt tilværelse. Derfor arbejder nogle af beboerne enten ude i byen eller her på stedet. Andre beskæftiger sig primært med deres daglige gøremål og deltager i tilbuddene i Rehabiliterings- Trænings- og Rådgivningsafdelingen. Her har vi blandt andet en Café, som borgere udefra også kan visiteres til.

Vi træner beboerne til selv at kunne løse flest mulig af deres dagligdags gøremål og hjælper dem med at få nogle rutiner de kan overskue.

Specialcentret er et de mest specialiserede tilbud på dette fagområde på hele Sjælland, og vi arbejder med fokus på de neuropædagogiske principper med en anerkendende tilgang til beboerne.

Hver beboer er tilknyttet et team, så vi kan trække på den fagperson, beboeren har brug for i den specifikke situation. Det er individuelt, hvilke fagpersoner, der er i den enkelte beboers team.

Lundebo huser også Hjerneskaderådgivningen, hvor kommuner, sagsbehandlere, hospitaler og andre kan købe ydelser på hjerneskadeområdet, når de har brug for det.

På Lundebo arbejder ca. 160 medarbejdere indenfor alle relevante faggrupper.

 Oktober 2022

Efterårshilsen til de pårørende:

Efteråret står for døren, bladene falder og kulden er på vej. I bogstavelig forstand. Som annonceret i pressen har vi i Danmark fået mange udfordringer pga. energikrisen og de forhøjede priser på stort set alt.

For vore beboere kan økonomien mærkes med stigende priser til forbrug. Men vi kan glæde os over, at de nye boliger er så fint isoleret, så det ikke får mærkbare konsekvenser på varme og de øvrige boligmæssige udgifter.

Dog har vi sat punktet på dagsorden den 12. oktober 2022 til bruger/pårørendemødet med DAB til orientering og drøftelse. Vi trakterer som vanligt med aftensmad til mødet.

På de fleste af Sorø kommunes bygninger er der skruet ned for varmekilden til 19 grader. Dette gælder også på Lundebo, dog kun i administrationsbygningen og Caféen. I beboernes lejligheder og i fællesarealerne er der ikke skruet ned. Der er derudover også skruet ned for belysning i aften- og nattetimerne de steder, hvor det er muligt. Det betyder at I vil finde mindre belysning i og på udearealerne.

Corona:

Vi havde den 5. oktober stor vaccinationsdag her på centret. Regionen ved 4 læger og sygeplejersker havde tilbudt at vaccinere beboerne for Corona og influenza. En rigtig god dag hvor der blev hygget med godt humør og lidt til ganen. Enkelte beboere har haft følgevirkninger efter vaccinen, men ikke de store udfordringer.

Vi håber, vi ad denne vej kan holde beboerne fri for Covid.

Vi må desværre konstatere, at Corona har vist sit ansigt igen herpå centret, som på andre arbejdspladser. Desværre.

Vi må derfor desværre fortsat opretholde de tidligere udmeldte forsigtighedsprincipper, som at melde sin ankomst og indgang via beboerlejlighed, samt rengøring før, under og efter besøget, og desværre ingen færdsel i fællesarealerne.

På gensyn til beboermødet på onsdag.

Med venlig hilsen

Eva Sell

Centerchef