OBS RETNINGSLINJER FOR BESØG PÅ LUNDEBO ER STADIG GÆLDENDE!

Velkommen til Lundebo

Lundebo er et hjem og et specialtilbud i Dianalund for 58 voksne, der har erhvervet sen- hjerneskader eller psykiske sygdomme.

Beboerne bor oftest på Lundebo i flere år, hvorfor vi lægger megen vægt på, at stedet er deres hjem.

Beboerne skal have en meningsfyldt tilværelse. Derfor arbejder nogle af beboerne enten ude i byen eller her på stedet. Andre beskæftiger sig primært med deres daglige gøremål og deltager i tilbuddene i Rehabiliterings- Trænings- og Rådgivningsafdelingen. Her har vi blandt andet en Café, som borgere udefra også kan visiteres til.

Vi træner beboerne til selv at kunne løse flest mulig af deres dagligdags gøremål og hjælper dem med at få nogle rutiner de kan overskue.

Specialcentret er et de mest specialiserede tilbud på dette fagområde på hele Sjælland, og vi arbejder med fokus på de neuropædagogiske principper med en anerkendende tilgang til beboerne.

Hver beboer er tilknyttet et team, så vi kan trække på den fagperson, beboeren har brug for i den specifikke situation. Det er individuelt, hvilke fagpersoner, der er i den enkelte beboers team.

Lundebo huser også Hjerneskaderådgivningen, hvor kommuner, sagsbehandlere, hospitaler og andre kan købe ydelser på hjerneskadeområdet, når de har brug for det.

På Lundebo arbejder ca. 160 medarbejdere indenfor alle relevante faggrupper.

Nyheder

Sidste nyt

24 Juni 2020

Til pårørende på Lundebo.

Til orientering er der d.d. fra Social- og indenrigsministeriet udmeldt følgende:
”Orientering om ophævelse af det generelle besøgsforbud på sociale tilbud og om mulighed for at indføre midlertidige lokale restriktioner for besøg.”

Som det fremgår af bekendtgørelsen, kan de enkelte bosteder lokalt fastsætte midlertidige restriktioner for besøg på bostederne.

På Lundebo henstiller vi derfor til pårørende om følgende:

  • Besøg af pårørende i begrænset omfang af 1-2 personer
  • Udendørs besøg på terrassen
  • At forebygge Covid-19 smitte ved at overholde god håndhygiejne, holde afstand samt sikre ikke at besøge pårørende, såfremt man er smittet eller føler tegn på sygdomssymptomer
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram
  • Host og nys i dit ærme
  • Fortsat at besøge jeres pårørende gennem terrassedøren
  • Fortsat ikke at gå og opholde sig i fælles- og gangarealerne, hvor beboere og personale færdes.

Vi vælger på Lundebo at fastholde disse forsigtighedsprincipper for at undgå smittespredning til vores i forvejen sårbare beboere.
Samtidig vil der som tidligere kunne træffes anden aftale for besøg såfremt beboernes situation ændres. Særaftalen træffes af lederen for bostedet.

Medarbejderne på Lundebo vil fortsat være underlagt forsigtighedsprincipperne i det daglige arbejde, ligesom der er henstillet til at være meget opmærksom på at undgå smittespredning med Covid-19 i omgangen med netværket.

Jeg henstiller meget til, at vi alle forsøger at overholde forsigtighedsprincipperne, så vi fortsat kan være Covid-19 fri.

I ønskes alle en god og forhåbentlig Corona fri sommer.

Med venlig hilsen

Eva Sell

Centerleder

16 april 2020

Idag har Lundebo fejret dronningens 80 års fødselsdag med lagkage og fødselsdagssang for dronningen.  Se billeder nedenfor i galleriet.

Info fra Eva
 
Kære pårørende
Den 13. marts måtte vi på grund af Corona udbrud i Danmark  desværre indføre besøgsforbud til Jeres pårørende på Lundebo.
Vi har efterfølgende kunne tilbyde en daglig telefonkontakt, hvor man kan tale med afd. Leder eller kontaktperson , for at høre en status med jeres pårørende.
Vi takker for den store forståelse vi har mødt overalt. Men vi har også stor forståelse for den vanskelige situation I befinder jer i. Vi går nu på tredje uge, personalet
kører stadig nødbemanding, hvilket vil sige meget få medarbejdere, og som oftest medarbejdere, som ikke er så fuldt opdateret i netop den afdeling de arbejder på  
 Men gør deres bedste.
Jeg har fra flere pårørende fået et stærkt ønske om vi kan efterkomme et Face-time opkald til deres pårørende på Lundebo. Det vil vi forsøgsvis prøve om fredagen i telefontiden
Mellem 10.30 0g 11.30. med en begrænsning på 5. min. Hvilket jeg håber der vil være forståelse for.
Jeg kan med glæde meddele, at vi på Lundebo  hidtil ikke har set beboer eller personale smittet med Corona. Tusind tak for samarbejdet og forståelse med denne vanskelige situation
Vi håber alle det snart er slut, og vi kan vende tilbage til en normal hverdag.
 
Venlig hilsen
Eva Sell
Centerleder
Vores galleri

SE HVAD VI LAVER PÅ LUNDEBO

Tilsyn

SE DEM HER